סמכויות נוטריון

לנוסטריון סמכויות רבות אשר החוק מעמיד לרשותו, לטובת הציבור. סמכויות נוטריון מוסמך כוללות בגדול את האישורים הרגישים כגון אימות תעודות לידה, אימות תרגום של מסמכים חשובים, אימות שאדם בין החיים ועוד סמכויות שנפרט בפוסט שאתם קוראים.

את הסמכויות ניתן לחלק לסמכויות שקשורות במסמכים מסחריים, מסמכים לצרכי הוכחה, מסמכים בין בני זוג ואישורים למינהם.

רשימת חלק מהסמכויות:

 • אימות חתימה על מסמך
 • לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך
 • לאשר נכונותו של העתק מסמך
 • לאשר נכונותו של תרגום מסמך
 • לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת
 • לאשר שאדם פלוני חי
 • לאשר נכונותה של רשימת מצאי
 • לערוך העדה של מסמך סחיר
 • לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;
 • להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר
 • לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין