ייפוי כוח נוטריוני

חתימה על ייפוי כוח ברוב המקרים אינה מחייבת את חתימתו של עורך דין כזה או אחר, אך בחלק מהמקרים נקבע בחוק כי יש חובה בחתימתו של עורך דין נוטריון לצורך אישור ייפוי הכוח. על פי סעיף 20 של חוק הנוטריונים ישנם שני מקרים עיקריים שבהם נדרשת חתימתו של נוטריון על ייפוי כוח. המקרה הראשון והנפוץ ביותר הוא ייפוי כוח כללי אשר עליו נדרשת חתימה של נוטריון. מקרה שני הוא ייפוי כוח שעוסק בעסקאות מקרקעין שאותן צריך לרשום בטאבו. מכיוון שמדובר בייפויי כוח חשובים מאוד, המחוקק קבע כי נוטריון חייב לחתום עליהם על מנת שהם יהיו קבילים בבית משפט או בכל גוף ממשלתי אחר.

אימות חתימה של נוטריון על ייפוי כוח נוטריוני

על מנת שייפוי הכוח הרגיל יהיה ייפוי כוח נוטריוני על הלקוח להחתים נוטריון על ייפוי הכוח. הנוטריון אמור לבדוק את תקינות ייפוי הכוח, ולוודא כי החתימות על ייפוי הכוח הן אכן החתימות של עורך ייפוי הכוח. על הנוטריון להוסיף דף נוסף שנקרא "אימות חתימה נוטריוני".

למראית עין נדמה כי הדף הנוסף איננו חשוב במיוחד, אך הוא קריטי מאוד וחשוב מאוד לשמור עליו. בדף הזה נמצאים כל הפרטים המזהים של הנוטריון שחתם על ייפוי הכוח. ללא הדף הנוסף, ייפוי הכוח לא יחשב בתור ייפוי כוח נוטריוני.

ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר

ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר הינו סוג מסוים של ייפוי כוח אשר איננו מתבטל בשל מותו של מייפה הכוח או פירוק החברה שבה מייפה הכוח חבר. ייפוי כוח רגיל עשוי להתבטל במספר מסוים של מקרים בניהם התיישנות המקרה או מועדים נוספים אשר קבועים על פי החוק.

כאשר ביטולו של ייפוי הכוח עשוי להיות משמעותי, הצדדים עשויים לבקש ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר. כך בעצם במקרים שבהם לא ניתן להשלים את העסקה, רשאים עורכי הדין של שתי הצדדים להשלים את העסקה ללא נוכחות אחד או כל הצדדים.

מה ההבדל בין ייפוי כוח נוטריוני ובין ייפוי כוח רגיל

לכל אדם קיימת הזכות להעניק ייפוי כוח לאדם אחר או לחברה מסוימת כך שהם רשאים לבצע בשמו פעולות או החלטות מסוימות כפי שמצוין בייפוי הכוח עצמו. ייפוי כוח ניתן ליישום עבור כל פעולה משפטית, ורק במקרה שבו הפעולה אסורה על פי החוק – ייפוי הכוח לא יהיה קביל.

ייפוי כוח נוטריוני דומה מאוד לייפוי כוח רגיל, רק שהוא תקף גם במוסדות ממשלתיים ובמוסדות הקשורים למדינה באופן ישיר או בעקיפין.

קיימים מספר סוגים של ייפוי כוח:

ייפוי כוח מאומת על ידי עורך דין: ברוב המקרים ייפוי כוח ללא חתימת עורך דין מתקבל באופן שנוי במחלוקת בבתי המשפט ובמוסדות רשמיים. על מנת שתוכלו לתת לייפוי הכוח שלכם כוח משמעותי עליכם להחתים עורך דין על ייפוי הכוח. כך תוכלו להציגו בפני בית המשפט ולהשתמש בו בתור ראיה קבילה.

ייפוי כוח רגיל: מדובר בייפוי הכוח הנפוץ ביותר בישראל. ייפוי כוח מהסוג הזה מתבצע בין שני אנשים או בין שני מוסדות כאשר המטרה היא לייפות את הכוח של גוף או אדם מסוים לטובת דבר מסוים.

ייפוי כוח לא כתוב: על פניו מדובר בייפוי כוח קביל, אך מאוד קשה להוכיח אותו כאשר הדבר צריך ליישום. לכן המחוקק מחייב את שתי הצדדים לחתום על מסמך הבנות על מנת שיהיה ייפוי כוח ברור ומפורט בין שתי הצדדים המעורבים בייפוי הכוח.