תרגום תעודת נישואין

הזמנת שירותי תרגום תעודות נישואין בטלפון 03-557-03-99

ייחודי! הזמנת תרגום תעודת נישואין דרך האתר

  נישאתם לבן זוג או בת זוג זרה? בת או בת הזוג הזר מעוניין להגר לישראל או אתם למדינה הזרה? אתם עלולים להידרש להציג לרשויות תרגום תעודת נישואין נוטריוני.

  תרגום תעודת נישואין בפך בשנים האחרונות למוסד מוכר הן בקרב הרשויות בישראל והן בקרב רשויות האוכלוסין הזרות.

  קיימים שלושה מקרים נפוצים ביותר בהן ייתכן ותידרשו להציג תרגום תעודת נישואין נוטריוני:

  תרגום תעודת נישואין במקרה בו בן או בת הזוג שלכם הינו אזרח זר המעוניין להגר לישראל

  במקרה דנן, תצטרכו להציג את תעודת הנישואין המקורית בפני נוטריון, אשר שולט בשפה בה היא ערוכה, על מנת שהנוטריון יוכל לבצע תרגום תעודת נישואין ואישור תרגום נוטריוני. יודגש, כי במקרים רבים תדרשו להציג גם אפוסטיל מהמדינה אשר הנפיקה את תעודת הנישואין והנוטריון יידרש לתרגם גם את האפוסטיל הזר.

  מאחר והמסמך יוצג בפני הרשויות בישראל – אין צורך לאשרר המסמך באפוסטיל ישראלי.

  תרגום תעודת נישואין במקרה בו בן או בת הזוג שלכם הינו אזרח זר והינכם מעוניינים להגר למדינת אזרחותו

  במקרה זה קיימים שני מקרים, הראשון כאשר בני הזוג נישאו במדינה אליה בה הם מעוניינים להשתקע – אז, תעודת הנישואין תוצג במקורה בפני הרשויות הזרות והנתין הזר יידרש, במקרים מסוימים, להציג תרגום תעודת לידה נוטריונית.

  במקרה בו בני הזוג נישאו בישראל – על בני הזוג יהיה לתרגם תעודת הנישואין לשפה הרשמית במדינה אליה הינם מעוניינים להגר תוך אישור תעודת הנישואין בפני הרשות המוסמכת ובצירוף אישור תרגום תעודת נישואין נוטריונית ואפוסטיל ישראלי (ברוב המקרים).

  תרגום תעודת נישואין במקרה בו אחד או יותר מבני הזוג זכאי על פי חוק השבות והינו מעוניין כי בת או בן הזוג שלו יקבלו מעמד עולה בישראל מכוח חוק השבות

  במקרה זה – על בני הזוג יהיה להציג בפני נוטריון בתל אביב או בעיר אחרת, תעודת נישואין זרה עם אפוסטיל זר. יודגש, כי מומלץ שהנוטריון ישלוט בשפה בה ערוכה תעודת הנישואין על מנת לייעל הליך התרגום לשפה העברית. יצוין, כי יש לתרגם גם את האפוסטיל הזר לעברית ולאשר תרגום תעודת הנישואין נוטריונית.

  גם במקרה זה לא תידרשו לאשרר המסמך באפוסטיל ישראלי.

  • נוטריון דחוף שירות מהיר

   ביצוע עבודות ושירותים דחופים “מיום להיום”.

  • נוטריון עד הבית שירותי VIP

   מתן שירותים מחוץ למשרד ולעשות הפעילות לפי בקשת הלקוח.

  • אישור נוטריון לחו"ל עריכת מסמכים לחו”ל

   ייעוץ בהכנת מסמכים ותעודות לצורכי שימוש מחוץ לישראל.

  Categories