תרגום תעודת בגרות

תרגום נוטריוני של תעודת בגרות נבקש כאשר אנחנו מעוניינים שיכירו בהשכלה שרכשנו במדינה אחרת.
בדרך כלל כאשר סטודנט מגיע לישראל ומבקש להמשיך את לימודיו או בכיוון ההפוך, להמשיך את לימודיו בחו"ל אחרי שהחל את לימודיו בארץ. אזי צריך אישור נוטריוני על מנת להכיר בתעודה.
לדוגמה באתר של משרד החינוך, ישנו תהליך הגשת בקשה להערכת תואר אקדמי מחו"ל ושם המבקש נדרש להמציא אישורים של נוטריון על נכונות תרגום של כל המסמכים הנלווים לבקשה.
זה דוגמה אחת למקרה בו יכול להיות שנצטרף אישור ותרגום של תעודת בגרות. יכול להיות עוד מקרים כמו עבודה במדינה אחרת שמבקשת להמציא לה תעודת בגרות כחלק מתנאי המשרה.

במקרים אלו למעשה המבקש יצטרך לתרגם את תעודת הבגרות, לאשר את נכונות התרגום אצל נוטריון ולאשרר את המסמך על ידי אפוסטיל.
יש לשים לב שאפוסטיל תקף בוודאות במדינות שחתומות על אמנת האג, ניתן ללחוץ כאן כדי לראות את רשימת המדינות שחתומות על אמנת האג.

תרגום תעודת בגרות כולל בדרך כלל את תעודת הבגרות עצמה ואת גליון הציונים הנלווה לתעודת הבגרות. כמובן שמו של הבוגר יתורגם גם הוא לפי מסמכים מזהים רשמיים שיש ברשות המבקש, כך ששמו באנגלית לדוגמה יופיע כמו בדרכון שהוא מחזיק ברשותו, לדוגמה.

תרגום התעודה אינו קשור כלל וכלל לקבלת הסטודנט למסגרת לימודית כלשהיא, זהו אישור המעיד על נכונות התרגום ועל כך שהוא תורגם צורה מדויקת משפה זרה.

כוחו של אישור נוטריוני

בהתאם ללשון החוק, לפי סעיף 19 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, אישור של נוטריון מהווה ראיה מספקת בהליכים משפטיים, גם לדבריו של הנוטריון וגם למעשים שנעשו בפניו והוא מאשר את דברים אלו.

לכן כדאי מאוד, כאשר אנחנו נמצאים בהליכים משפטיים לפנות לנוטריון על מנת לאמת, לאשר ולאשרר מסמכים ודברים שחשובים להליך המשפטי על מנת שאלו יתקבלו ללא צורך בראיה נוספת או בחיזוק האמירות והדברים.

סמכויות נוטריון

לנוסטריון סמכויות רבות אשר החוק מעמיד לרשותו, לטובת הציבור. סמכויות נוטריון מוסמך כוללות בגדול את האישורים הרגישים כגון אימות תעודות לידה, אימות תרגום של מסמכים חשובים, אימות שאדם בין החיים ועוד סמכויות שנפרט בפוסט שאתם קוראים.

את הסמכויות ניתן לחלק לסמכויות שקשורות במסמכים מסחריים, מסמכים לצרכי הוכחה, מסמכים בין בני זוג ואישורים למינהם.

רשימת חלק מהסמכויות:

 • אימות חתימה על מסמך
 • לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך
 • לאשר נכונותו של העתק מסמך
 • לאשר נכונותו של תרגום מסמך
 • לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת
 • לאשר שאדם פלוני חי
 • לאשר נכונותה של רשימת מצאי
 • לערוך העדה של מסמך סחיר
 • לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;
 • להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר
 • לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין

אישור נוטריון שאדם נמצא בחיים

על פי חוק הנוטריונים תשל"ו-1976 סעיף 16, כדי לתת אישור שאדם נמצא בחיים הנוטריון החותם חייב לזהות את האדם כאשר הוא ניצב לפניו, לפני מתן אישור שאדם נמצא בחיים. זאת אומרת שהנוטריון חייב לזמן אליו את האדם למשרד או לחלופין הוא יכול להגיע לביתו או לכל מקום אחר שקבעו להיפגש בו על מנת לזהותו.

צריך לקחת בחשבון ששכר טרחה של נוטריון במקרה של מפגש מחוץ למשרד נקבע מרגע שהנוטריון יצא מהמשרד ועד שהוא שב אליו. שכר הטרחה מתעדכן מעת לעת ונכון לתאריך ה05 למאי 2019, לשעה ראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 539 ש"ח בנוסף לעלות אישור שפלוני נמצא בחיים, 166 ש"ח למצהיר ראשון ואישור אחד. ולכל הסכום הזה צריך גם להוסיף הוצאות נסיעה.