אישור נוטריון שאדם נמצא בחיים

על פי חוק הנוטריונים תשל"ו-1976 סעיף 16, כדי לתת אישור שאדם נמצא בחיים הנוטריון החותם חייב לזהות את האדם כאשר הוא ניצב לפניו, לפני מתן אישור שאדם נמצא בחיים. זאת אומרת שהנוטריון חייב לזמן אליו את האדם למשרד או לחלופין הוא יכול להגיע לביתו או לכל מקום אחר שקבעו להיפגש בו על מנת לזהותו.

צריך לקחת בחשבון ששכר טרחה של נוטריון במקרה של מפגש מחוץ למשרד נקבע מרגע שהנוטריון יצא מהמשרד ועד שהוא שב אליו. שכר הטרחה מתעדכן מעת לעת ונכון לתאריך ה05 למאי 2019, לשעה ראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 539 ש"ח בנוסף לעלות אישור שפלוני נמצא בחיים, 166 ש"ח למצהיר ראשון ואישור אחד. ולכל הסכום הזה צריך גם להוסיף הוצאות נסיעה.