Category Archives: תרגום משפטי

תרגום משפטי של מסמכים ותעודות ואימות נוטריוני של נכונות התרגום על ידי נוטריון.

  • תרגום תעודת לידה

    הזמנת שירותי תרגום תעודות לידה בטלפון 03-557-03-99 ייחודי! הזמנת תרגום תעודת לידה דרך האתר מתי זקוק אדם לתרגום תעודת לידה? המקרים הנפוצים ביותר הינם הגירה מישראל ולישראל. במקרה של הגירה לישראל, יידרש אדם להציג תרגום נוטריוני של תעודת הלידה שלו, ושל בני משפחתו המעוניינים להגר עימו, לשפה העברית משפת האם בצירוף אפוסטיל מהמדינה מנפיקת תעודת […]

  • תרגום תעודת נישואין

    הזמנת שירותי תרגום תעודות נישואין בטלפון 03-557-03-99 ייחודי! הזמנת תרגום תעודת נישואין דרך האתר נישאתם לבן זוג או בת זוג זרה? בת או בת הזוג הזר מעוניין להגר לישראל או אתם למדינה הזרה? אתם עלולים להידרש להציג לרשויות תרגום תעודת נישואין נוטריוני. תרגום תעודת נישואין בפך בשנים האחרונות למוסד מוכר הן בקרב הרשויות בישראל והן בקרב רשויות […]

  • תרגום תעודת בגרות

    הזמנת שירותי תרגום תעודות בגרות בטלפון 03-557-03-99 ייחודי! הזמנת תרגום תעודת בגרות דרך האתר תרגום נוטריוני של תעודת בגרות הינו צעד הכרחי במקרה בו אדם מבקש להכיר בהשכלה שקיבל במדינה זרה. לרוב, הצורך עולה כאשר סטודנט מעוניין להמשיך את לימודיו בחות לארץ או כאשר עולה חדש רוצה שיכירו בהשכלתו הזרה. במקרים אלה ואחרים יידרשו בעלי ההשכלה לתרגם את […]