תרגום תעודת בגרות

תרגום נוטריוני של תעודת בגרות נבקש כאשר אנחנו מעוניינים שיכירו בהשכלה שרכשנו במדינה אחרת.
בדרך כלל כאשר סטודנט מגיע לישראל ומבקש להמשיך את לימודיו או בכיוון ההפוך, להמשיך את לימודיו בחו"ל אחרי שהחל את לימודיו בארץ. אזי צריך אישור נוטריוני על מנת להכיר בתעודה.
לדוגמה באתר של משרד החינוך, ישנו תהליך הגשת בקשה להערכת תואר אקדמי מחו"ל ושם המבקש נדרש להמציא אישורים של נוטריון על נכונות תרגום של כל המסמכים הנלווים לבקשה.
זה דוגמה אחת למקרה בו יכול להיות שנצטרף אישור ותרגום של תעודת בגרות. יכול להיות עוד מקרים כמו עבודה במדינה אחרת שמבקשת להמציא לה תעודת בגרות כחלק מתנאי המשרה.

במקרים אלו למעשה המבקש יצטרך לתרגם את תעודת הבגרות, לאשר את נכונות התרגום אצל נוטריון ולאשרר את המסמך על ידי אפוסטיל.
יש לשים לב שאפוסטיל תקף בוודאות במדינות שחתומות על אמנת האג, ניתן ללחוץ כאן כדי לראות את רשימת המדינות שחתומות על אמנת האג.

תרגום תעודת בגרות כולל בדרך כלל את תעודת הבגרות עצמה ואת גליון הציונים הנלווה לתעודת הבגרות. כמובן שמו של הבוגר יתורגם גם הוא לפי מסמכים מזהים רשמיים שיש ברשות המבקש, כך ששמו באנגלית לדוגמה יופיע כמו בדרכון שהוא מחזיק ברשותו, לדוגמה.

תרגום התעודה אינו קשור כלל וכלל לקבלת הסטודנט למסגרת לימודית כלשהיא, זהו אישור המעיד על נכונות התרגום ועל כך שהוא תורגם צורה מדויקת משפה זרה.